PANEL ÖNERİSİ KURALLARI

  1. Panel önerilerinin kongre teması ile ilgili olması önceliklidir.
  2. Her panelde en az 3 panelist yer alacak şekilde planlama yapılmalıdır.
  3. Tıpta uzmanlık öğrencileri panel önerisinde bulunamaz ancak öğretim üyeleri tarafından önerilen bir panelde yer alabilirler. Panelistler arasında Tıpta uzmanlık öğrencisi oranı %50’yi geçemez.
  4. Panel öneri sisteminde panelistlere ait isim, soyisim, unvan, kurum ve her bir panelist için en fazla 250 kelimeden oluşan özet doldurulması zorunlu alanlardır.
  5. Sisteme yüklenen özetler, kongre bildiri kitapçığında aynı şekilde yer alacağı için metne son hali verilmiş şekilde yükleme yapılmalıdır.
  6. Aynı konu üzerinde birden fazla panel önerisi bulunması halinde panelistlerin araştırma alanları ve yayınları gözden geçirilerek karara varılacaktır.
  7. Kongre düzenleme kurulunun değerlendirmeleri sonrası kabul edilen panel önerileri kongre web sitesinden duyurulacaktır.
  8. Panel önerisi kabul edilen katılımcılar, kayıt ücreti olarak kongre erken kayıt dönemi ücretine tabi tutulacaktır.

 

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR