EN İYİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

PROF. DR. ATİLLA TURGAY 32. ULUSAL ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KONGRESİ EN İYİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
 
“Prof. Dr. Atilla Turgay En İyi Araştırma Ödülü”, 32. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ulusal kongresinde sunulan ve katılım koşullarına uyan sözel ya da poster bildiriler arasından seçici kurul tarafından belirlenen en iyi araştırma bildirisinin teşvik edici anlamda ödüllendirilmesini amaçlamaktadır.
 
Prof. Dr. Atilla Turgay; Çocuk ve gençlik ruh sağlığı alanında öncü adımlar atmış, Kanada Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliği ve Toronto Ruh Sağlığı Merkezi direktörlüğü yapmıştır. 2010 yılında aramızdan ayrılmış olan Prof. Dr. Atilla Turgay’ın çalışmaları gerek Uluslararası gerek ülkemiz Çocuk ve Genç Psikiyatrisi alanında çalışanlara ışık tutmaya devam etmektedir.
Ödül, Prof. Dr. Atilla Turgay’ın anısına Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından desteklenmekte olup bu yıl beşinci kez verilecektir. Seçici Jüri tarafından belirlenecek olan En İyi Araştırma yazısının 1. Yazarı ödül belgesi ve 2500 TL para ödülü ile ödüllendirilecektir.
 
Katılım Koşulları:
  1. Araştırma bildiri tam metnini ve tablo/grafiklerini içeren bir “word” belgesinin Doç. Dr. Ayşe Kutlu’ya e-posta yoluyla (kutluayse75@gmail.com), 23 Nisan 2023, saat 23:59’a kadar yollanmış olması.
  2. Bildiri özetinin cocukergen2023.com sitesinden sisteme girilmiş ve kongrede sözel ya da poster bildiri olarak sunulmuş olması.
  3. “Birinci isim”in çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı ya da uzmanlık öğrencisi olması ve 10 Mayıs 2023 tarihinde 45 yaşından gün almamış olması.
  4. Araştırmada yer alan ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında çalışanların derneğe üye olması ve aidat borçlarının olmaması.
  5. Yalnızca araştırma yazıları değerlendirmeye alınacak olup olgu sunumu ve olgu serileri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan - Jüri Başkanı
Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes 
Prof. Dr. Aynur Pekcanlar Akay
Prof. Dr. Özlem Yıldız Gündoğdu
Prof. Dr. Ali Evren Tufan
Doç. Dr. F. Sibel Durak
Doç. Dr. İpek Perçinel Yazıcı

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR