**Kabul edilen bildiriler için en az 1 yazarın kongreye kayıtlı olması ve bildirinin kabul şekline uygun olarak sözel veya poster olarak kongrede belirlenen zamanda sunulması gerekmektedir. Bu kuralların yerine getirilmemesi halinde ilgili bildiriler kongre kitabında yer almayacaktır.

 

Bildiri Son Gönderim: 19 Mart 2023
Bildiri Değerlendirme Sonuçları: 03 Nisan 2023
Panel Önerisi Son Gönderim Tarihi: 19 Mart 2023
Panel Değerlendirme Sonuçları: 31 Mart 2023

** Bildiri kitabında tam metinlerinin yayınlanmasını isteyen katılımcılarımız sms ve mail üzerinden gelen link ve bildiri kodu ile tam metin dosyalarını (Word belgesi olmak şartı ile) yükleyebilirler.
Sisteme giriş veya yükleme sırasında sorun yaşayanlar
anil@motto.tc adresinden destek alabilirler.

TAM METİN GÖNDERİM KURALLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ASİSTAN VAKA SUNUMU KURALLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLDİRİLER POSTER VE SÖZEL OLARAK SUNULACAKTIR. 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. 

Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar;
* Bildiriler yalnızca kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, e-posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Bildiri özeti veya tam metni Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanacaktır. Tam metin, sadece sözlü bildiri olarak kabul edilen çalışmalardan ilan edilen tarihe kadar istenecektir. Tam metinler, sisteme bildiri yüklenilen linkten yüklenebilecektir.
* Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.
* Gönderilen özetler, kongre bilim kurulunca ve en az 3 bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin uygunluğu ile kabulüne ve sunum şekline Bilim Kurulu’nca karar verilecektir.
* Bildiriler değerlendirilirken kör hakem uygulaması olacağından; Özetinizin içerisinden kurumunuza ait ibarenin olmamasını önemle rica ederiz.


BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURALLARI
*Kongreye başvuru yapan tüm bildirilerin değerlendirme süreci iki aşamadan oluşacaktır. Her iki aşama çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında hizmet veren eğitim kurumlarından her kurumdan en az bir öğretim üyesi/eğitici olacak şekilde oluşturulacak jüriler tarafından gerçekleştirilecektir. Her iki aşama farklı jüriler tarafından gerçekleştirilecektir. Aynı bildiriyi değerlendiren her bir jüri üyesi birbirinin değerlendirmesine kör olacak ve jüri üyelerinin çoğunluğunun kararı kabul edilecektir. Jüri kararlarının eşit olması durumunda farklı bir jüri üyesinden benzer bir değerlendirme istenecektir. 

*İlk aşamada mesleki sınır ihlallerinin önlenmesi amacıyla yazar isimlerine ve kurumlarına  kör olunacak şekilde yazar(lar)ın branşı ile çalışma özeti içeriğinin uyumluluğu ‘uygun’ ya da ‘uygun değil’ şeklinde değerlendirilecek.

*İkinci aşamada yazarlar ve kurumları, calışmaların yapıldığı merkez(ler)den olmayan jüriye kör olacak şekilde jüri tarafından bildiri sistemi üzerinden her bir bildiriyi her bir maddenin farklı puanlamasının olduğu 8 madde (Bildiri özetinin kongre teması uyumu, Başlığın içerik ile uyumu, Çalışma (tasarım tipi, örneklem, veri toplama araçları, istatistiksel süreci vb.) yönteminin uygunluğu ve açıklayıcılığı, Çalışmanın amacının açık oluşu ve anlaşılırlığı, Çalışma bulgularının açıklayıcılığı ve uygun biçimde ifade edilişi, Çalışma sonuçlarının uygunluğu ve yeterliliği, Bildiri özetinin dili ve akıcılığı, Bildirinin özgün değeri) üzerinden likert tipi bir değerlendirme yapılacak.

*Asistan bursu basvurulari dahil tum bildiriler ayni surecte değerlendirilecek ve kongrede belirlenmiş asistan bursu bu değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan bildirilere verilecektir. Olgu serisi  ve olgu bildirileri, kabul edilmesi durumunda poster bildiri olacaktır.

BİLDİRİ SUNUMU
* Bildiriler sözel veya poster olarak sunulacaktır.
* Sözlü Bildiriler elektronik ortamda (powerpoint, keynote, prezi vb.) olarak hazırlanıp sunulacaktır (sözlü sunum süresi bildiri değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra açıklanacaktır).
* Poster bildiriler E-Poster olarak sunulacaktır.
* Bildiri değerlendirmeleri ve kabul edilmesi aşamasından sonra, e-poster için bu sayfadan şablon yayınlanacak ve posterler şablona göre istenecektir.

BİLDİRİ BASIMI VE YAYIMLANMASI
* Kongre kitapçığı ve e-posterler, kongre bitiminden sonra online olarak kongre web sayfasında yayımlanacaktır.
* Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.

POSTER BİLDİRİ ÖZELLİKLERİ:
Posterler, E-Poster olarak ekranlar üzerinden sergilenecektir. Herhangi bir baskı almanıza gerek yoktur.
* Poster tasarımınız PDF dosyası olarak hazırlanacaktır.
* Tasarım mutlaka  DİKEY formatta olmalıdır.
* Örnek PDF poster tasarımı için tıklayınız
* Dosya boyutu 10Mb dan küçük olmalıdır.
* Sadece PDF formatında dosyalar kabul edilmektedir.
* Poster dosyanızı, bildiri özetinizi yüklediğiniz sistem içerisindeki "Dosya Seç" butonuna tıklayarak yükleyebilirsiniz.
* Dijital poster dosyasını yüklemede sorun yaşarsanız anil@motto.tc adresinden destek alabilirsiniz.


ASİSTAN VAKA SUNUMU KURALLARI
 1. Asistan vaka sunumu oturumları, Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin bir vakayı bütünüyle tanılaması ve kongrede sunum yeteneklerini geliştirmesi amacıyla düzenlenecek olup sözel sunum oturumu şeklinde gerçekleştirilecektir.
 2. Bildiride ilk isim ve sunacak kişi Tıpta Uzmanlık Öğrencisi; ikinci isim, danışman öğretim üyesi olmalıdır. Bildiriye katkı veren diğer isimler, üçüncü ve sonraki sıralara yazılabilir.
 3. Seçici jüri değerlendirmesi sonucu, en yüksek puanları alan vaka özetlerine asistan bursu verilecektir. Burs katılım kurallarına “Asistan Bursları” sayfasından ulaşabilirsiniz.
 4. Bildiri Özeti aşağıda verilen sunum akışının kısa bir açıklaması halinde, en fazla 500 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır:
Sunum Akışı:
 1. Sunumu yapan kişi hakkında bilgiler:
 2. İsim, soyisim, bölümü, asistanlık senesi
 3. Olguyu takip ettiği danışman öğretim üyesi bilgileri
 4. Sunum için bu olguyu seçme nedeni
Olguyu anlama:
 1. Genel bilgiler
 2. Ana şikayeti
 3. Hikayesi
 4. Önceki psikiyatrik hikayesi
 5. Özgeçmişi
 6. Okul & Sosyal öyküsü
 7. Aile Öyküsü
 8. Fizik Muayene
 9. Ruhsal Durum Muayenesi
 10. Formulasyon (Biyopsikososyal formulasyonu - 4Ps gibi)
Tanısal değerlendirme ve tedavi planı:
 1. Ayırıcı tanılar
 2. Tanı sürecindeki test ve değerlendirmeler
 3. Tanı
 4. Tedavi planı
 5. Güncel literatür ve tartışma
 6. Bu vakadan öğrenilenler ve sorular

Etkinlik Tarihi
10-13 Mayıs 2023
 
Bildiri Son Gönderim
19 Mart 2023
 
Bildiri Değerlendirme Sonuçları
03 Nisan 2023
 
Panel Önerisi Son Gönderim Tarihi
19 Mart 2023
 
İsme Özel Davet Mektubu Hazırlamak için TIKLAYINIZ
 
İletişim
Esin BAYAR
0533 311 08 47

esin@motto.tc
 
Kayıt&Konaklama için:
Pınar NURAL ÇITIR
0530 761 10 74
pinar@motto.tc
 
MOTTO TURİZM
www.motto.tc
 
 

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR