32. ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ ASİSTAN BURSLARI

Kongrede sunulmak üzere kabul edilecek “Sözel Bildiri” ve “Asistan Vaka Sunumu” kategorilerinden belirlenecek kontenjanlarda en yüksek başarıları gösteren bildiriler için Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından iki kategoride “Asistan Bursu” verilecektir.

 

ASİSTAN SÖZEL BİLDİRİ BURSU BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. Her bilimsel araştırma sözel bildirisinden yalnızca bir kişi (çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık öğrencisi) başvurabilecektir.
 2. Başvuran kişinin isim sıralamasındaki yeri önemli değildir.
 3. Burs başvurusu, bildiri gönderim sisteminde “ASİSTAN BURSU’NA BAŞVURMAK İSTİYORUM.” seçeneğinin işaretlenmesi ve bursa başvuran kişinin adının ilgili alana yazılması yolu ile alınacaktır. Ayrıca bir başvuru yapılması gerekmeyecektir.
 4. Başvuran kişinin bildirinin sistem üzerinden gönderildiği anda çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık öğrencisi olması gerekmektedir. Lüzum halinde, çalışma belgesi talep edilecektir.
 5. Başvuran kişi, sadece bir bildiri ile asistan bursuna başvurabilir.  
 6. Başvurulan bildirilerin özetleri, Seçici Jüri tarafından değerlendirilecek ve en yüksek değerlendirme puanı alan bildiriler için başvuruda bulunan çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık öğrencileri, Asistan Bursu almaya hak kazanacaktır. 
 7. Burs, “kongre kayıt + konaklama bursu” şeklinde verilecektir. Burs kontenjanları daha sonra ilan edilecektir.
 8. Burs başvuru son tarihi, bildiri gönderimi son tarihi ile eş zamanlı kabul edilecektir.
 9. Burs kazanan isimler, kongre web sitesi ve Instagram hesabından ilan edilecektir.

 

ASİSTAN VAKA SUNUMU BURSU BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. Her Asistan Vaka Sunumu bildirisinden ilk isim (çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık öğrencisi olmalıdır) başvurabilecektir.
 2. Asistan vaka sunumu, vakaların belirlenen şablonda hazırlanıp SÖZEL olarak sunulduğu bildiri şeklidir. Asistan Vaka Sunumu kuralları için tıklayınız.
 3. Bildiri ekranında ASİSTAN VAKA SUNUMU alanı seçilerek gönderilecek bildiriler içinden burs değerlendirmesi yapılacaktır. Poster bildiriler, burs değerlendirmesine dahil edilmeyecektir.
 4. Burs başvurusu, bildiri gönderim sisteminde “ASİSTAN BURSU’NA BAŞVURMAK İSTİYORUM.” seçeneğinin işaretlenmesi ve bursa başvuran kişinin adının ilgili alana yazılması yolu ile alınacaktır. Ayrıca bir başvuru yapılması gerekmeyecektir.
 5. Başvuran kişinin bildirinin sistem üzerinden gönderildiği anda çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık öğrencisi olması gerekmektedir. Lüzum halinde, çalışma belgesi talep edilecektir.
 6. Başvuran kişi, sadece bir vaka sunumu ile asistan bursuna başvurabilir.  
 7. Başvurulan vaka sunumlarının özetleri, Seçici Jüri tarafından değerlendirilecek ve en yüksek değerlendirme puanı alan vaka sunumları için başvuruda bulunan çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık öğrencileri, Asistan Bursu almaya hak kazanacaktır. 
 8. Burs, “konaklama bursu” şeklinde verilecektir.  Burs kontenjanları daha sonra ilan edilecektir.
 9. Burs başvuru son tarihi, bildiri gönderimi son tarihi ile eş zamanlı kabul edilecektir.
 10. Burs kazanan isimler, kongre web sitesi ve Instagram hesabından ilan edilecektir.

NOT: Bir kişi sözel bildiri ve vaka sunumu kategorilerinin her ikisinde burs başvurunda bulunabilecektir.

 

Asistan bursları ile ilgili soru ve sorunlarınızı Dr. Fethiye KILIÇASLAN’a (fethiyeklcaslan@gmail.com)  ve Dr. Süleyman Emre ÖZYÜREK’e (suleymanemreozyurek@gmail.com) iletebilirsiniz.

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR